Aanmelden Symposium

Tot 4 oktober kunt u zich nog aanmelden voor het symposium. Wij zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen. Het beloofd een interessante dag te worden. De mais is er bij de meeste af. Dus een dagje weg moet dan zeker lukken. Het gaat om de dagen 11 en 16 oktober.   Aanmelden  

Lees verder >>

Nieuwsbrief augustus

Op 22 augustus 2018 is de nieuwsbrief van jaargang 2 editie 3 gepubliceerd. Alle deelnemers van BodemWijzer ontvangen deze nieuwsbrief per email. Maar de nieuwsbrief is ook digitaal te lezen. Klik op de nieuwsbrief om hem te lezen. Klik hier  als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief  

Lees verder >>

Demonstratie veld BodemWijzer

In maart 2018 legt Peeters Financieel advies B.V. in samenwerking met Van Iperen BV, Groeikracht BV en Alliance groep een demoveld aan in het kader van het project BodemWijzer! Er worden 6 verschillende proefveldjes aangelegd waar onderzoek zal worden gedaan naar bepaalde toevoegingen in vloeibare kunstmest. Hiervoor is gekozen om te kijken of bepaalde toevoegingen ook […]

Lees verder >>

Bodem Wijzer bijeenkomst Organische Stof

Bodem Wijzer bijeenkomst Organische Stof Wederom zijn er weer bijeenkomsten geweest voor bodemwijzer. Deze bijeenkomsten gingen over organische stof. De bijeenkomst stond naast organische stof in het teken van kennismaking en de jaarcijfers van 2017. Tijdens deze bijeenkomst is het effect van organische stof aanvoer laten zien op de verschillende bodemeigenschappen. Naast de theorie informatie […]

Lees verder >>

N- Efficiëntie

N- Efficiëntie De volgende bijeenkomsten voor de bodem wijzer zullen gaan over N-efficiëntie. Een van de onderwerpen die we daar gaan behandelen is het uitrijden van drijfmest. Met name ook het tijdstip van uitrijden. Volgens onderzoek kan uitrijden van drijfmest onder de goede omstandigheden namelijk zorgen tot maximaal 25% extra benutting door een vermindering van […]

Lees verder >>

KLANTEN PEETERS FINANCIEEL ADVIES ONTVANGEN DIT JAAR DE JAARCIJFERS WEER OP 1 FEBRUARI!!

31-01-2018 Zoals inmiddels gebruikelijk kunnen wij ook dit jaar onze klanten de voorlopige cijfers van het afgelopen kalender jaar aanbieden op 1 Februari. Onze klanten ontvangen morgen hun jaarverslag met de cijfers en een bedrijfsvergelijking. Hierdoor kan het bedrijf zien waar het goed scoort en waar het beter kan zodat er snel bijgestuurd kan worden. […]

Lees verder >>

Ammonium vs. nitraat

Gewassen nemen stikstof op in de vorm van nitraat (NO3–) of ammonium (NH4+). Over het algemeen bevatten de gangbare meststoffen een verhouding tussen deze twee nutriënten. Beide nutriënten hebben namelijk andere eigenschappen. Nitraat is snel opneembaar voor de plant, maar als nitraat niet benut wordt spoelt het vrij snel uit naar het grondwater. Daarnaast denitrificeert […]

Lees verder >>

Beter mineralen management

De stikstof efficiëntie kan op veel melkvee bedrijven verhoogd worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest kan nog veel voordeel behaald worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest vindt nog altijd emissie van ammoniak plaats. Deze emissie wordt veroorzaakt, doordat ureum door het enzym urease wordt afgebroken en zo ammoniak vormt. Het is belangrijk dat […]

Lees verder >>

Compost als bodemverbeteraar

Bedrijfsspecifieke excretie vormt de basis van de kringloopwijzer. De bedrijven die in de praktijk het meeste BEX voordeel behalen zijn bedrijven die over het algemeen een laag stikstof en fosfor gehalte in hun rantsoen hebben. Gras heeft over het algemeen veel stikstof en fosfor per kg droge stof, daarentegen heeft maïs lagere gehalten. Daarom scoren […]

Lees verder >>