Nieuwsbrief mei: tip van BodemWijzer!

Minder eiwit in het rantsoen scoort op alle fronten Hoe zorgen we op ieder bedrijf voor 25% minder ammoniak uitstoot? Maatregel nummer 1 om dat te bereiken is het reduceren van de overmaat aan eiwit in de cyclus! Inmiddels krijgen de duurzaamheidskengetallen vanuit de zuivelindustrie de nodige aandacht en (financieel) gewicht. Nu blijkt dat eiwit […]

Lees verder >>

Demonstratie veld BodemWijzer

In maart 2018 legt Peeters Financieel advies B.V. in samenwerking met Van Iperen BV, Groeikracht BV en Alliance groep een demoveld aan in het kader van het project BodemWijzer! Er worden 6 verschillende proefveldjes aangelegd waar onderzoek zal worden gedaan naar bepaalde toevoegingen in vloeibare kunstmest. Hiervoor is gekozen om te kijken of bepaalde toevoegingen ook […]

Lees verder >>

Bodem Wijzer bijeenkomst Organische Stof

Bodem Wijzer bijeenkomst Organische Stof Wederom zijn er weer bijeenkomsten geweest voor bodemwijzer. Deze bijeenkomsten gingen over organische stof. De bijeenkomst stond naast organische stof in het teken van kennismaking en de jaarcijfers van 2017. Tijdens deze bijeenkomst is het effect van organische stof aanvoer laten zien op de verschillende bodemeigenschappen. Naast de theorie informatie […]

Lees verder >>

N- Efficiëntie

N- Efficiëntie De volgende bijeenkomsten voor de bodem wijzer zullen gaan over N-efficiëntie. Een van de onderwerpen die we daar gaan behandelen is het uitrijden van drijfmest. Met name ook het tijdstip van uitrijden. Volgens onderzoek kan uitrijden van drijfmest onder de goede omstandigheden namelijk zorgen tot maximaal 25% extra benutting door een vermindering van […]

Lees verder >>

Ammonium vs. nitraat

Gewassen nemen stikstof op in de vorm van nitraat (NO3–) of ammonium (NH4+). Over het algemeen bevatten de gangbare meststoffen een verhouding tussen deze twee nutriënten. Beide nutriënten hebben namelijk andere eigenschappen. Nitraat is snel opneembaar voor de plant, maar als nitraat niet benut wordt spoelt het vrij snel uit naar het grondwater. Daarnaast denitrificeert […]

Lees verder >>

Beter mineralen management

De stikstof efficiëntie kan op veel melkvee bedrijven verhoogd worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest kan nog veel voordeel behaald worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest vindt nog altijd emissie van ammoniak plaats. Deze emissie wordt veroorzaakt, doordat ureum door het enzym urease wordt afgebroken en zo ammoniak vormt. Het is belangrijk dat […]

Lees verder >>

Compost als bodemverbeteraar

Bedrijfsspecifieke excretie vormt de basis van de kringloopwijzer. De bedrijven die in de praktijk het meeste BEX voordeel behalen zijn bedrijven die over het algemeen een laag stikstof en fosfor gehalte in hun rantsoen hebben. Gras heeft over het algemeen veel stikstof en fosfor per kg droge stof, daarentegen heeft maïs lagere gehalten. Daarom scoren […]

Lees verder >>

Aan/ afmelden nieuwsbrief

E-mail nieuwsbrieven Voor het project BodemWijzer wordt maandelijks een nieuwsbrief via de e-mail verzonden. Deze nieuwsbrief bevat onder andere nieuws en weetjes rondom het project. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen en wilt u deze wel ontvangen meld je dan aan via onderstaande contactformulier en vermeld onder het kopje opmerkingen dat het om een aanmelding gaat. […]

Lees verder >>