Project toelichting

BodemWijzer gaat van start! 

 

Vanaf 2016 zijn alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer in te voeren. De KringloopWijzer omvat de relatie tussen bodem, voer, koe en mest. Momenteel wordt de KringloopWijzer nog niet/nauwelijks gebruikt als hulpmiddel voor het verbeteren van mineralenmanagement, er wordt voornamelijk gestuurd door de input van voer en selectie van de koe. Input voor mineralenmanagement en de teeltechnieken zijn ondergewaardeerd.

Peeters Financieel Advies biedt een reeks bijeenkomsten aan, genaamd BodemWijzer. BodemWijzer geeft de agrarische ondernemers meer inzicht in de samenhang tussen mineralen- en geldstromen binnen een bedrijf. BodemWijzer heeft als hoofdthema’s: stikstof en fosfaat, aanwending van mest, bodembeheer en teelt van het gewas. Het doel van de reeks bijeenkomsten is om meer kennis te krijgen over de mineralenkringloop om zodoende mineralen en bodemvruchtbaarheid beter te benutten en een hoger rendement te behalen. Indien de KringloopWijzer wordt opgenomen in de fosfaatregelgeving, zullen betere KringloopWijzeruitslagen leiden tot optimale benutting van fosfaatrechten. Daarnaast kan een betere mineralenbenutting kosten besparen en een beter rendement opleveren. Bovendien zorgt een gunstigere bodemvruchtbaarheid voor meer opbrengsten per hectare. Genoemde uitkomsten zorgen voor een positief mineraal én financieel rendement.

De BodemWijzer bijeenkomsten worden georganiseerd voor kleine groepen deelnemers. De reeks bijeenkomsten koppelen praktische ervaringen, resultaten en onderzoeken met de theorie. BodemWijzer organiseert zes bijeenkomsten per groep, verdeeld over twee jaar. De reeks bijeenkomsten BodemWijzer levert niet alleen kennis op, maar ook: tweemaal een ingevulde en ingediende KringloopWijzer, een zelfontworpen BodemWijzerPlan en een organische stofbalans. De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Peeters Financieel Advies. Indien een groep uit één regio komt, zullen deze bijeenkomsten desgewenst in de regio plaatsvinden.

De kosten zijn €85,- excl. BTW per jaar. De kosten zijn gereduceerd door samenwerkingsverbanden met de Provincie Noord-Brabant en het Europees landbouwfonds. Indien u de mestboekhouding al door ons laat verzorgen kunt zonder verdere kosten deelnemen aan de reeks bijeenkomsten.

Wilt u meer weten over BodemWijzer? Dan kunt u contact op te nemen met Peeters Financieel Advies, 0161-416770.

 

Wilt u meer informatie over BodemWijzer? Dan kunt u de onderstaande brochure of uitnodiging raadplegen of contact opnemen met Peeters Financieel Advies.

 

Brochure BodemWijzer

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: