Demonstratie veld BodemWijzer

In maart 2018 legt Peeters Financieel advies B.V. in samenwerking met Van Iperen BV, Groeikracht BV en Alliance groep een demoveld aan in het kader van het project BodemWijzer!

Er worden 6 verschillende proefveldjes aangelegd waar onderzoek zal worden gedaan naar bepaalde toevoegingen in vloeibare kunstmest. Hiervoor is gekozen om te kijken of bepaalde toevoegingen ook invloed hebben op de kuil, het voer en later ook de koe. Met als doel om geld te besparen of een betere groei te realiseren.

Verder zal er een proef neer gezet worden met KAS strooien in 2 keer om te kijken of er een verschil is de stikstof benutting, dit is tijdens de bijeenkomsten van over stikstof- efficiëntie ook aan bod geweest.