Programma

Wat gaan de deelnemers van BodemWijzer doen?

 

De zes thema’s worden in een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De precieze data wordt later vastgesteld.

Thema 1
De startbijeenkomst is gericht op kennismaking binnen de groep. Ieder groepslid zal de eigen bedrijfssituatie toelichten en de groepsleden wisselen ervaringen uit over het huidige  mineralenmanagement. Ook zal de cursus toegelicht worden. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de KringloopWijzer van 2017 besproken en vergeleken met andere deelnemers.

Thema 2
De deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun KringloopWijzer in te vullen. Na het invullen van de KringloopWijzer worden alle uitkomsten doorgevoerd in een systeem dat analyses weergeeft. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden, zoals de gemiddelde uitkomsten en hogere/lagere uitschieters. Deelnemers kunnen gegevens met elkaar vergelijken en bekijken welke activiteiten afwijken van het eigen bodem-, mineraal en financieel management. De deelnemers krijgen informatie over externe factoren die bodemmanagement beïnvloeden zoals mestgehaltes, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en weersinvloeden. Ook wordt de optimale voorwaarde voor een gezond gewas te telen behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: bodemstructuur, bodem- en zaaibedbereiding, gewasroulatie en moment en manier van bodembewerking.

Thema 3
Tijdens het derde thema worden teelttechnieken en het bodemmanagement in de praktijk bekeken. Dit wordt gedaan aan de hand van demodag(en) op bouw- en grasland.

Thema 4
Hierin wordt gefocust op de organische stofbalans op het bedrijf en in de regio. Tijdens dit thema zal een organische stofbalans worden opgesteld.

Thema 5
Het vijfde thema is nader in te vullen naar gerichte wensen vanuit de groep. Een verdere verdieping op een specifiek onderdeel van BodemWijzer is mogelijk, maar ook actuele of algemene onderwerpen die een gemeenschappelijke interesse hebben behoren tot de mogelijkheden.

Thema 6
Tijdens het zesde thema stellen de ondernemers een BodemWijzerPlan op aan de hand van de gepresenteerde maatregelen of ervaringen van de andere groepsleden. Deze plannen worden gepresenteerd en een beoogd mineraal en/of financieel rendement wordt gepresenteerd door de deelnemers.