Bodem Wijzer bijeenkomst Organische Stof

Bodem Wijzer bijeenkomst Organische Stof Wederom zijn er weer bijeenkomsten geweest voor bodemwijzer. Deze bijeenkomsten gingen over organische stof. De bijeenkomst stond naast organische stof in het teken van kennismaking en de jaarcijfers van 2017. Tijdens deze bijeenkomst is het effect van organische stof aanvoer laten zien op de verschillende bodemeigenschappen. Naast de theorie informatie […]

Lees verder >>

N- Efficiëntie

N- Efficiëntie De volgende bijeenkomsten voor de bodem wijzer zullen gaan over N-efficiëntie. Een van de onderwerpen die we daar gaan behandelen is het uitrijden van drijfmest. Met name ook het tijdstip van uitrijden. Volgens onderzoek kan uitrijden van drijfmest onder de goede omstandigheden namelijk zorgen tot maximaal 25% extra benutting door een vermindering van […]

Lees verder >>

KLANTEN PEETERS FINANCIEEL ADVIES ONTVANGEN DIT JAAR DE JAARCIJFERS WEER OP 1 FEBRUARI!!

31-01-2018 Zoals inmiddels gebruikelijk kunnen wij ook dit jaar onze klanten de voorlopige cijfers van het afgelopen kalender jaar aanbieden op 1 Februari. Onze klanten ontvangen morgen hun jaarverslag met de cijfers en een bedrijfsvergelijking. Hierdoor kan het bedrijf zien waar het goed scoort en waar het beter kan zodat er snel bijgestuurd kan worden. […]

Lees verder >>

Ammonium vs. nitraat

Gewassen nemen stikstof op in de vorm van nitraat (NO3–) of ammonium (NH4+). Over het algemeen bevatten de gangbare meststoffen een verhouding tussen deze twee nutriënten. Beide nutriënten hebben namelijk andere eigenschappen. Nitraat is snel opneembaar voor de plant, maar als nitraat niet benut wordt spoelt het vrij snel uit naar het grondwater. Daarnaast denitrificeert […]

Lees verder >>

Beter mineralen management

De stikstof efficiëntie kan op veel melkvee bedrijven verhoogd worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest kan nog veel voordeel behaald worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest vindt nog altijd emissie van ammoniak plaats. Deze emissie wordt veroorzaakt, doordat ureum door het enzym urease wordt afgebroken en zo ammoniak vormt. Het is belangrijk dat […]

Lees verder >>

Compost als bodemverbeteraar

Bedrijfsspecifieke excretie vormt de basis van de kringloopwijzer. De bedrijven die in de praktijk het meeste BEX voordeel behalen zijn bedrijven die over het algemeen een laag stikstof en fosfor gehalte in hun rantsoen hebben. Gras heeft over het algemeen veel stikstof en fosfor per kg droge stof, daarentegen heeft maïs lagere gehalten. Daarom scoren […]

Lees verder >>

Aan/ afmelden nieuwsbrief

E-mail nieuwsbrieven Voor het project BodemWijzer wordt maandelijks een nieuwsbrief via de e-mail verzonden. Deze nieuwsbrief bevat onder andere nieuws en weetjes rondom het project. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen en wilt u deze wel ontvangen meld je dan aan via onderstaande contactformulier en vermeld onder het kopje opmerkingen dat het om een aanmelding gaat. […]

Lees verder >>

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief vierde kwartaal   De kennis op het gebied van een beter mineralen benutting is aanwezig, maar het is de kunde om dit over te brengen aan agrarische ondernemers die de laatste jaren al moeten voldoen aan veel wetten en regels. Met het project BodemWijzer willen we de kennis overbrengen aan de deelnemers via 6 bijeenkomsten verdeeld […]

Lees verder >>