Beter mineralen management

De stikstof efficiëntie kan op veel melkvee bedrijven verhoogd worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest kan nog veel voordeel behaald worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest vindt nog altijd emissie van ammoniak plaats. Deze emissie wordt veroorzaakt, doordat ureum door het enzym urease wordt afgebroken en zo ammoniak vormt. Het is belangrijk dat […]

Lees verder >>

Compost als bodemverbeteraar

Bedrijfsspecifieke excretie vormt de basis van de kringloopwijzer. De bedrijven die in de praktijk het meeste BEX voordeel behalen zijn bedrijven die over het algemeen een laag stikstof en fosfor gehalte in hun rantsoen hebben. Gras heeft over het algemeen veel stikstof en fosfor per kg droge stof, daarentegen heeft maïs lagere gehalten. Daarom scoren […]

Lees verder >>

Aan/ afmelden nieuwsbrief

E-mail nieuwsbrieven Voor het project BodemWijzer wordt maandelijks een nieuwsbrief via de e-mail verzonden. Deze nieuwsbrief bevat onder andere nieuws en weetjes rondom het project. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen en wilt u deze wel ontvangen meld je dan aan via onderstaande contactformulier en vermeld onder het kopje opmerkingen dat het om een aanmelding gaat. […]

Lees verder >>

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief vierde kwartaal   De kennis op het gebied van een beter mineralen benutting is aanwezig, maar het is de kunde om dit over te brengen aan agrarische ondernemers die de laatste jaren al moeten voldoen aan veel wetten en regels. Met het project BodemWijzer willen we de kennis overbrengen aan de deelnemers via 6 bijeenkomsten verdeeld […]

Lees verder >>

Team Peeters Financieel Advies is aanwezig op de Melkvee Vakdagen

Op 6 en 7 september 2017 worden de Melkvee Vakdagen voor Zuid-Nederland en België georganiseerd. De Melkvee Vakdagen bieden melkveehouders de mogelijkheid om alles te kunnen vinden over hun vak en allerhande zaken waar ze dagelijks mee te maken hebben. Deze beurs richt zich enkel op de melkveehouder waardoor geïnteresseerd publiek passende bedrijven zullen ontmoeten. Dit jaar […]

Lees verder >>

BodemWijzer gaat van start! 

Vanaf 2016 zijn alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer in te voeren. De KringloopWijzer omvat de relatie tussen bodem, voer, koe en mest. Momenteel wordt de KringloopWijzer nog niet/nauwelijks gebruikt als hulpmiddel voor het verbeteren van mineralenmanagement, er wordt voornamelijk gestuurd door de input van voer en selectie van de koe. Input voor mineralenmanagement en de […]

Lees verder >>

Project bodemwijzer van start . U kunt zich aanmelden via het contactformulier

  Project bodemwijzer Het project heeft als doel de benutting van de mineralen op de agrarische bedrijven te verbeteren (vooral stikstof en fosfaat) bij aanwending van mest, bodembeheer en teelt van het gewas. Door een betere benutting van mineralen nemen de verliezen en emissies naar bodem-, grond- en oppervlaktewater af. De kringlopen die binnen een […]

Lees verder >>

Klanten ontvangen wederom op 1 februari de jaarcijfers van het voorgaande jaar!

Het is ook dit jaar weer gelukt. Slechts 1 maand na einde boekjaar zijn de cijfers weer gereed. Morgen ontvangen onze klanten de cijfers met bijbehorende bedrijfsvergelijking. De sterke en zwakke punten van het bedrijf zijn zo weer snel inzichtelijk. Bijsturen kan hierdoor snel gebeuren . De gemiddelde cijfers van de bedrijfsvergelijking zetten wij niet […]

Lees verder >>