N- Efficiëntie

N- Efficiëntie

De volgende bijeenkomsten voor de bodem wijzer zullen gaan over N-efficiëntie. Een van de onderwerpen die we daar gaan behandelen is het uitrijden van drijfmest. Met name ook het tijdstip van uitrijden. Volgens onderzoek kan uitrijden van drijfmest onder de goede omstandigheden namelijk zorgen tot maximaal 25% extra benutting door een vermindering van de uitstoot in de vorm van ammoniak. De ideale omstandigheden bestaan uit een lage windsnelheid en een hoge luchtvochtigheid en een lage temperatuur. Deze benutting is gunstig voor het gewas, dat nu meer stikstof tot haar beschikking heeft.