Compost als bodemverbeteraar

Bedrijfsspecifieke excretie vormt de basis van de kringloopwijzer. De bedrijven die in de praktijk het meeste BEX voordeel behalen zijn bedrijven die over het algemeen een laag stikstof en fosfor gehalte in hun rantsoen hebben. Gras heeft over het algemeen veel stikstof en fosfor per kg droge stof, daarentegen heeft maïs lagere gehalten. Daarom scoren bedrijven die meer maïs in hun rantsoen voeren beter op hun BEX. Jaarlijks wordt een prognose opgesteld waarin de mestruimte van een bedrijf bepaald wordt. Als hieruit blijkt dat er nog plaatsingsruimte is kan ervoor gekozen worden om compost aan te voeren. Compost heeft namelijk het voordeel dat de stikstof voor 10% en de fosfor voor 50% meetelt in de mestboekhouding. Daarnaast is compost een goedkope en effectieve manier om het organische stof gehalte van de bodem op peil te houden. Vervolgens wordt met compost het bodemleven gevoed, waardoor mineralisatie verhoogt wordt. De bodem beschikt als het waren over veel nutriënten, waardoor hogere gewas opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Door de opbouw van het organische stof gehalte van de bodem stijgt het vochtvasthoudend vermogen van de bodem, waardoor de bodem minder afhankelijk wordt van weersextremen die zich de laatste jaren voordoen. Dus heeft u nog plaatsingsruimte benut deze kans dan.

Klik hier voor internetsite.