Beter mineralen management

De stikstof efficiëntie kan op veel melkvee bedrijven verhoogd worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest kan nog veel voordeel behaald worden. Tijdens het uitrijden van dierlijke mest vindt nog altijd emissie van ammoniak plaats. Deze emissie wordt veroorzaakt, doordat ureum door het enzym urease wordt afgebroken en zo ammoniak vormt. Het is belangrijk dat naar de gesteldheid van de percelen en de weersomstandigheden gekeken wordt. Vanaf 15 februari mag in Nederland drijfmest op de percelen uitgereden worden. Rond deze periode is de temperatuur van de bodem nog laag waardoor het bodemleven nog niet actief is. Hierdoor zullen veel van de voedingsstoffen verloren gaan. Als mest onder bewolkte of lichtregenachtige dag wordt uitgereden kan de ammoniak vervluchtiging al gereduceerd worden. Uit onderzoek is aangetoond dat de ammoniakemissie tijdens regenachtige dagen kan dalen met ongeveer 25%.

Klik hier voor internetsite.