Ammonium vs. nitraat

Gewassen nemen stikstof op in de vorm van nitraat (NO3) of ammonium (NH4+). Over het algemeen bevatten de gangbare meststoffen een verhouding tussen deze twee nutriënten. Beide nutriënten hebben namelijk andere eigenschappen. Nitraat is snel opneembaar voor de plant, maar als nitraat niet benut wordt spoelt het vrij snel uit naar het grondwater. Daarnaast denitrificeert nitraat sneller als ammoniumhoudende meststoffen. Ammonium daarentegen is een tragere meststof en dient door micro organismen eerst omgezet te worden tot nitraat. Ammonium spoelt niet uit naar het grondwater, maar kan gebonden worden aan een klei-humus complex. Een nadeel is dat op basische gronden ammoniak vervluchtiging kan plaats vinden.  KAS en AN meststoffen bevatten beide ammonium en nitraat, deze meststoffen realiseren een hoge stikstof opname en een lage ammoniak vervluchtiging. Een bijkomend nadeel is wel dat deze meststoffen een hogere lachgas productie en nitraatuitspoeling veroorzaken. Het is daarom raadzaam om in het vroege voorjaar ammonium  houdende meststoffen te strooien. Planten hebben namelijk bij een lage temperatuur meer de neiging om stikstof op te nemen in de vorm van ammonium.

Klik hier voor internetsite.